Filosofia da Arte. Haiku. Helena Villar Janeiro

¨Memoria¨

Follas en rolda
van contando a memoria
que perde a auga.

helenavillarjaneiro.blogaliza.org

Comentários desativados.