‘O PÓRTICO NA HISTORIA’. Helena Villar Janeiro

via O PÓRTICO NA HISTORIA

Anúncios

‘Vídeo da presentación de Poesía Mínima, de Helena Villar Janeiro, na Coruña.’ | ::Axenda cultural AELG::

Fonte: Vídeo da presentación de Poesía mínima, de Helena Villar Janeiro, na Coruña | ::Axenda cultural AELG::

M80 – 25 anos! Muito obrigada. ‘A los platos… ¡Diego Guerrero! – El reconocido chef ficha por M80.’ – YouTube

O OLOR DA ROSA — Tirar do fío

Quen perverteu

a inocente ilusión

de ulir a rosa?

via O OLOR DA ROSA — Tirar do fío

Daily Prompt 7: PROMISES. 2021 Holy YearJuly 25. 2021 

Holy Year. Santiago de Compostela

I’ll be there!

via Sugestão diária: Promises

https://dailypost.wordpress.com/prompts/promises

Herança Galega. Línguas Irmãs

Unha ferramenta didáctica e informativa de grande interese sobre as Irmandades da Fala de Illa Bufarda (vía trafegandoronseis).

via As Irmandades da Fala (vídeo) — Caderno da crítica

Línguas Irmãs

Hogano é o centenario das Irmandades da Fala, movemento senlleiro na defensa do idioma que o considerou adecuado para usos dos que fora afastado séculos atrás. Privado dos ámbitos de prestixio, convertérase en ágrafo ao se establecer na oralidade das clases sociais menos favorecidas, que eran a gran maioría do país. Tras o devalo do…

via IRMANDADES DA FALA — Tirar do fío